základné pomôcky

Kresba tvorí základ veškerého výtvarného umemia, sochárstva, architektúry, dekorácie a komerčných druhov umenia. Ku kresleniu sa používa široká škála pomôcok, od uhlíka až po vodové farby,sépie, pastelu, pera a ceruzky.Papier môže byť stredne alebo vysoko kvalitný, môže byť upevnený na drevenej kresliacej doske na stojane alebo bezneho.

Skôr ako začneme kresliť by sme si mali uvedomiť niekoľko základných faktorov. Za prvé pri kreslení sa musíme cítiť pohodlne, a preto je rozumné kresliť v sede,pokial si velkosť kresby nevyžaduje kreslenie v stoji.