Kreslenie portrétov

Aj keď 18. storočie vyprodukovalo mnoho emeleckých gigantov, udržalo aspoň nažive portrét na zákazku. Vo Francúzku Antone Watteau vytváral pozoruhodné skice postáv , hláv a látok svojou obľúbenou červenou,čiernou a bielou kriedou, kým v Taliansku Giovanni Battista Tiepolo , pravdepodobne najväčší umelec svojej doby, používal na kresby, ktoré zostali do dnes jedinečné, pero a vodové farby.