Kreslenie ceruzkou

Devätnáste storočie znamenalo pre umelecký vývoj prudkú zmenu, ktorá sa v Anglicku začala Turnerom a  Constablom, vo Francúzsku Delacroixom a Ingresom. V tom čase sa používala na kreslenie ceruzka a Constable ňou vo svojich skicároch veľmi detailne kreslil mnoho malých obrázkov vidieckeho Suffolku. Turner začal v mladosti uplatňovať svoje takmer neuveriteľné schopnosti pozorovania a ceruzkou kreslil chrámy a budovy.

Kreslenie portrétov bolo stále v móde a skice francúzskeho neoklasistu Infresa boli také reálne a prirodzené, že nebolo pochybností o ich podobnosti s predlohou. Ingresovým súčasníkom bol Delacroix, ktorý bol naopak sobodným romantikom. Nevytváral len tradičným spôsobom skice pre úchvatné historické obrazy , kreslil azda všetko , čo videl. V dobe , ktorá predchádzala objavu fotografie, bolo kreslenie jediným spôsobom, ako mohol Delacroix zachytiť svoj výlet do Maroka v roku 1832. Dnes sa vie, že kreslil dňom i nocou, a tak zobrazil bohatstvo foriem života Arabov.