Postup- štyria bratia

Postup kresby štyroch tvárí na formát A1. Kreslil som portrét približne 15 hodín.Použité ceruzky 6B-5H a uhlík.

postup kreslenia portrétu na A1

postup portrétu

postup portrétu

Konečný výsledok