História kreslenia portrétov

Kreslenie ceruzkou

Devätnáste storočie znamenalo pre umelecký vývoj prudkú zmenu, ktorá sa v Anglicku začala Turnerom a  Constablom, vo Francúzsku Delacroixom a Ingresom. V tom čase sa používala na kreslenie ceruzka a Constable ňou vo svojich skicároch veľmi detailne kreslil mnoho malých obrázkov vidieckeho Suffolku. Turner začal v mladosti uplatňovať svoje takmer neuveriteľné schopnosti pozorovania a ceruzkou kreslil chrámy a budovy.

Kreslenie portrétov bolo stále v móde a skice francúzskeho neoklasistu Infresa boli také reálne a prirodzené, že nebolo pochybností o ich podobnosti s predlohou. Ingresovým súčasníkom bol Delacroix, ktorý bol naopak sobodným romantikom. Nevytváral len tradičným spôsobom skice pre úchvatné historické obrazy , kreslil azda všetko , čo videl. V dobe , ktorá predchádzala objavu fotografie, bolo kreslenie jediným spôsobom, ako mohol Delacroix zachytiť svoj výlet do Maroka v roku 1832. Dnes sa vie, že kreslil dňom i nocou, a tak zobrazil bohatstvo foriem života Arabov.

Celý článok

Kreslenie portrétov

Aj keď 18. storočie vyprodukovalo mnoho emeleckých gigantov, udržalo aspoň nažive portrét na zákazku. Vo Francúzku Antone Watteau vytváral pozoruhodné skice postáv , hláv a látok svojou obľúbenou červenou,čiernou a bielou kriedou, kým v Taliansku Giovanni Battista Tiepolo , pravdepodobne najväčší umelec svojej doby, používal na kresby, ktoré zostali do dnes jedinečné, pero a vodové farby.

Celý článok